XV Congrés de la Societat Catalana d'anestesiologia reanimació i Terapèutica del dolor XV Congrés de la Societat Catalana d'anestesiologia reanimació i Terapèutica del dolor

Presentació


Durant els últims anys s’ha produït un destacable creixement demogràfic, així com un envelliment de la població, que ha condicionat un increment d’intervencions quirúrgiques en pacients d’alta complexitat. S’han desenvolupat molts avenços tècnics en l’àmbit de la cirurgia, però és gràcies als avenços anestèsics, agrupats en el que coneix com a Medicina perioperatòria, que es pot realitzar qualsevol tipus de cirurgia en la majoria dels pacients amb seguretat, eficàcia i eficiència.

Podem definir la Medicina perioperatòria com tota activitat mèdica relacionada amb el procés quirúrgic. La seva finalitat és aconseguir que el pacient arribi en les millors condicions al moment de la intervenció, que aquesta es realitzi de la manera més segura, i que es desenvolupin les menors complicacions postoperatòries possibles a curt i llarg termini.

La Medicina perioperatòria, com a visió integral del procés quirúrgic, és un repte i una evolució cap a l’excel·lència professional que ens pertoca assumir per les competències de la nostra especialitat.

Els dies 4 i 5 de Novembre de 2021, els Hospitals del litoral mar de Barcelona i Badalona, us convidem a participar en el XV Congrés de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i les XXI Jornades d’Anestesiologia en Infermeria, que hem titulat “Medicina perioperatòria, el futur de l'anestesiologia”, perquè creiem fermament que és l’objectiu que junts hem d’assumir per formació professional, capacitació i excel·lència en la cura del pacient quirúrgic en totes les seves facetes: preoperatòria, intraoperatòria, cures postoperatòries i control del dolor.

Serà un congrés diferent, el primer realitzat en format no presencial que, d’entrada, pot representar algunes dificultats, però que no deixa de ser un nou repte, que com Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, així com d’Infermeria d’Anestesiologia, ens correspon i volem assumir.

Benvinguts.

Dr. Fernando Escolano
Hospital del Mar. Barcelona

Dr. Lluis Martínez
Hospital Municipal de Badalona

Sra. Montserrat Sanclemente
Presidenta ACIARTD

Dra. Rosa Villalonga
Presidenta SCARTD

Comitès

Comitè Organitzador

Presidents:
Fernando Escolano Villén
Luis Martinez Jerez
Rosa Villalonga Vadell

Lluis Aguilera Cuchillo
Fabian Barreiro Bouzon
Marc Bausili Ribera
Lluis Gallart Gallego
Xavier Garcia Eroles
Carlos Morros Viñoles
Xavier Santiveri Papiol

Comitè científic

President:
Xavier Sala Blanch

Ramón Adalia Bartolomé
Jesús Carazo
Marta Costa
Susana Manrique Muñoz
Graciela Martinez Palli
Antonio Montes Pérez
Francisca Munar

Miriam de Nadal
Ana Pedragosa Sanz
Ricard Valero Castell
Marina Vendrell

Programa preliminar

Dijous, 4 de novembre

16.00 - 16.15 Acte inaugural
16.15 - 16.45 Conferència inaugural. La introducció de l’analgèsia epidural a Catalunya: llums i ombres
Ponent:
Dr. Carles Hervás. Expresident de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina y Cirurgia de Catalunya
16.45 - 16.50 Descans
16.50 - 17.50 Taula rodona 1: PREHABILITACIÓ. OPTIMITZACIÓ MULTIMODAL
Moderadora:
Dra. Graciela Martínez. Hospital Clínic, Barcelona
 • Prehabilitació per a tothom?: evidència sobre l'eficàcia de la prehabilitació en diferents poblacions quirúrgiques
  Dra. Marta Corcoy. Hospital del Mar, Barcelona
 • Exercici supervisat, "Home-based" i ara, Teleprehabilitació, és possible?
  Dra. Mar Sendra. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
 • De la teoria a la pràctica: implementació i escalabilitat d'un programa de prehabilitació
  Dra. Marta Ubré. Hospital Clínic, Barcelona
17.50 - 17.55 Descans
17.55 - 18.55 Taula rodona 2: ANESTÈSIA. COMPLICACIONS PULMONARS PERIOPERATORIES
Moderador:
Dr Ramón Adalia. Parc de Salut Mar, Barcelona
 • Factors de risc per a desenvolupar complicacions pulmonars postoperatòries
  Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigvert, Barcelona
 • Estratègies de protecció pre, intra i postoperatòria
  Dr. Carlos Ferrando. Hospital Clinic, Barcelona
 • Controvèrsies en la ventilació mecànica en quiròfan
  Dr. Lluis Gallart. Hospital del Mar, Barcelona
18.55 - 19.00 Descans
19.00 - 20.00 Taula rodona 3: TAULA DOLOR. TRACTAMENT PERIOPERATORI DEL DOLOR AL PACIENT AMB DOLOR CRÒNIC
Moderador:
Dr. Antonio Montes. Parc de Salut Mar, Barcelona
 • Opioides, anti-hiperalgèsics, suboxone, metadona: què faig amb ells abans de la cirurgia?
  Dra. Elisa Arbonés. Hospital del Mar, Barcelona
 • Tractament del dolor a l'intra i postoperatori: ketamina, dexmedetomidina, gabapentina, pregabalina, lidocaïna, magnesi...
  Dra. Ileana Hernández. Hospital Municipal de Badalona
 • Utilitat de la monitorització de la nocicepció intraoperatòria
  Dr. Jose Maria Sistac. Hospital Arnau de Vilanova, Lleida

Divendres, 5 de novembre

09.00 - 14.00 Comunicacions orals i defensa de pòsters
16.00 - 17.00 Taula rodona 4: CRÍTICS. CURES CRÍTICS PERIOPERATORIS
Moderadora:
Dra. Miriam de Nadal. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 • Optimització preoperatòria del pacient quirúrgic urgent. Millora els resultats?
  Dr. Enric Samsó. Unitat de Reanimació Quirúrgica. Servei d’Anestesiologia, Hospital del Mar, Barcelona
 • Detecció de complicacions a l'alta de la Unitat de cures crítiques. Equips d'atenció ràpida a sales d'hospitalització. Projecte vida
  Dra.Laia Bosch. Unitat de Reanimació Quirúrgica. Servei d’Anestesiologia, Hospital del Mar, Barcelona
 • Racionalitzant l'ingrés post quirúrgic a les Unitats de Reanimació. És necessari que la teva craniotomia ingressi a la UCIQ?
  Dra. Paola Hurtado. Servei d’Anestesiologia, Hospital Clínic, Barcelona
17.00 - 17.05 Descans
17.05 - 18.05 Taula rodona 5: OBSTETRICIA. POSADA AL DIA EN ANÈSTESIA OBSTÈTRICA
Moderadora:
Dra. Susana Manrique. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 • Humanització a obstetrícia
  Dra. Marina Vendrell. Hospital Clínic, Barcelona
 • ERAS a cesària
  Dra. Cristina Rodriguez. Hospital del Mar, Barcelona
 • Gestant COVID. Particularitats i recomanacions pel part i cesària
  Dra. Montserrat Pascual. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
18.05 - 18.10 Descans
18.10 - 18.50 Conferència de clausura
18.10 - 18.30 Competències de la infermera d'anestèsia a Catalunya
Sra. Montserrat Sanclemente. Coordinadora del Màster en Infermeria aplicada a l’ Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Escola Superior d'infermeria del Mar
18.30 - 18.50 L'equip d'anestèsia: beneficis i barreres
Prof. Carmen Gomar. Catedrática de Anestesiología y Reanimación Universidad de Barcelona. Directora de la Cátedra de Simulación de UVic-Universidad Central de Cataluña
18.50 - 19.00 Descans
19.00 - 20.00 Assemblea SCARTD 2021

Informació general

La retransmissió del congrés es farà a través del web www.congresscartd.org. Serà imprescindible disposar del codi d’accés per accedir a la retransmissió.

Comunicacions

 • Data limit per enviar abstracts: 1 d'octubre de 2021.

Secretaria Tècnica


TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.
Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
T +34 937 552 382
A/e: scartd@actoserveis.com / www.congresscartd.org

Quotes

Jornada Infermeria 20,00 €
Socis SCARTD 40,00 €
No socis 60,00 €
Residents*/MIR* 20,00 €

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web del congrés.

* enviar justificant a scartd@actoserveis.com

Les inscripcions s’hauran de realitzar a través del formulari en línia del web del congrés, www.scoft.cat, a l'apartat “Vull inscriure'm”.

Comunicacions

Normes generals

 • La data límit per enviar les comunicacions per al congrés és l' 1 d'octubre.
 • Els autors podran escollir la preferència de presentació del seu treball (comunicació o pòster), però el Comitè Científic serà qui decidirà el format de la presentació.
 • Es programaran sessions per a les presentacions de les millors comunicacions i els millors pòsters. Els pòsters que no siguin seleccionats per a la sessió de millors posters, estaran disponibles a l'exposició virtual d'e-pòsters
 • Els autors hauran de seleccionar entre les categories següents:
  • Jornada d'Infermeria
  • Congrés
   1. Anestèsia locoregional
   2. Anestèsia obstètrica
   3. Anestèsia pediàtrica
   4. Qualitat, seguretat i medecina basada en l'evidència
   5. Cardiovascular i toràcica
   6. Anestèsia ambulatòria
   7. Crítics
   8. Docència, formació, recerca
   9. Dolor agut i crònic
   10. Farmacologia
   11. Hemostàsia i medecina transfusional
   12. Neurociències
   13. Reanimació cardiopulmonar i emergències
   14. Via aèria
 • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà superar les 250 paraules.
 • El primer signant serà el responsable de la presentació del treball científic i haurà d'estar inscrit a la jornada.
 • Per al bon desenvolupament de l'activitat científica, és indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats.
 • Només s'admetran els treballs rebuts per correu electrònic a través del formulari de la pàgina web. És fonamental que empleneu tots els camps indicats en el formulari de presentació de treballs.
 • Per poder presentar una comunicació és necessari, com a mínim, la inscripció del primer signant.

Instruccions per la presentació de comunicacions orals

 1. Totes les comunicacions acceptades com a comunicació oral, hauran d’enviar un vídeo de 8 minuts màxim de durada
 2. Els vídeos s’hauran d’enviar abans del 25 d’octubre per correu electrònic a la secretaria tècnica del congrés: scartd@actoserveis.com
 3. L’arxiu no ha de tenir un pes superior a 10Mb. Si l’arxiu resultés de més pes, es recomana reduir el pes (consulti programes gratuïts com ara https://www.videosmaller.com) o ho envií mitjançant el programa wetransfer

Instruccions per la presentació de pòsters (amb defensa)

 1. Totes les comunicacions acceptades com a pòster amb defensa, hauran d’enviar un vídeo de 6 minuts màxim de durada i amb un màxim de 4 diapositives.
 2. Els vídeos s’hauran d’enviar abans del 25 d’octubre per correu electrònic a la secretaria tècnica del congrés: scartd@actoserveis.com
 3. L’arxiu no ha de tenir un pes superior a 10Mb. Si l’arxiu resultés de més pes, es recomana reduir el pes (consulti programes gratuïts com ara https://www.videosmaller.com) o ho envií mitjançant el programa wetranfer

Recomanacions per a realitzar la gravació de vídeos (comunicacions orals)

Iniciï una reunió des del programa ZOOM; obri la seva presentación en PowerPoint i activi el botó compartir pantalla per a que la presentació es vegi juntament amb la seva imatge. Premi "gravar" realitzant la seva explicació de cada una de les diapositives. Un cop finalitzada la gravació, es guardarà l'arxiu en el seu ordinador com a format Mp4. És important que la imatge de la seva webcam no es solapi amb la seva presentació en powerpoint. No s'acceptaran els vídeos que no respectin aquesta condició. En els següent vídeo podreu seguir els passos per fer l'auto-gravació de forma correcte:

 1. Veure video tutorial aquí

Instruccions per la presentació de e-pòsters (sense defensa)

Els pòsters que no siguin seleccionats per a la sessió de millors posters, estaran disponibles a l'exposició virtual d'e-pòsters. L'exposició virtual d'e-pòsters constarà de la imatge PDF de tots els pòsters, i també, si es desitja, d'un vídeo de 6 minuts màxim amb la presentació del e-pòster.

 1. Obligatori l'ús de la plantilla PowerPoint del congrés [descarregar aquí]
 2. Tutorial per fer l'autogravació dels e-pòsters [vídeo aquí]
 3. Màxim 1 pàgina per pòster. En un únic arxiu, NO en arxius separats
 4. S'haurà d'indicar el número d'identificació a la part superior dreta del pòster
 5. Mesura mínima de lletra: 20
 6. Font Arial (recomanat)
 7. No es permeten efectes ni animacions de PowerPoint
 8. Inserteu directament les imatges, no utilitzeu hipervincles
 9. L'arxiu del pòster no podrà excedir els 10 MB
 10. Les dimensions del pòster hauran de ser de 28,58 cm Ample x 50,8 cm Alt, sent d'obligat compliment, ja que no s'acceptaran aquelles que no respectin aquestes mesures
 11. Els pòsters s'han d'enviar en format PowerPoint per correu electrònic a scartd@actoserveis.com
 12. La data límit per enviar els pòsters és l’25 d’octubre de 2021
 13. El document que contingui cada pòster haurà de ser nomenat amb el seu número de ID: per exemple, "ID_111.PPT"

Els e-pòsters estaran disponibles a l'exposició virtual.

Inscripcions

Quotes

Jornada Infermeria 20,00 €
Socis SCARTD 40,00 €
No socis 60,00 €
Residents*/MIR* 20,00 €

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web del congrés.

* enviar justificant a scartd@actoserveis.com

És IMPRESCINDIBLE que els/les socis/sòcies s’inscriguin a través del web del Congrés.

Patrocinadors

BaxterPer sol·licitar informació sobre les opcions de col·laboració disponibles, li preguem contacti amb la secretaria Tècnica:

Acto Serveis
TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.
Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
t +34 937 552 382
scartd@actoserveis.com

Jornada d'Anestesiologia en Infermeria

Comitès

Comitè Organitzador

Presidenta:
Esperanza Herranz Adeva

Carme Carrión Abellan
Victoria Morales Cabrera
Montse Sanclemente Dalmau
Montse Sitges Carreño

Comitè Científic

Presidenta:
Laia Lacueva Perez

Elia Alonso Simón
Miriam Armora Verdú
Oriol Dordal López
Tura Julian Xart
Maria Jesús Perea SantamariaPrograma

Dijous, 4 de novembre
16.00 - 16.15 Acte inaugural
16.15 - 16.45 Conferència inaugural. La introducció de l’analgèsia epidural a Catalunya: llums i ombres
Dr. Carles Hervás. Expresident de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina y Cirurgia de Catalunya
16.45 - 16.50 Descans
16.50 - 17.50 Taula rodona: Lideratge de la infermera d’anestèsia en el procés perioperatori
Modera:
Victoria Morales. Cap Unitat Bloc Quirúrgic Hospital de l’Esperança. Parc de Salut Mar
 • Infermera de consulta preanestèsica
  Luisa Arganda. Infermera consulta Pre-Anestesia Hospital Municipal de Badalona
 • Infermera d’anestèsia en el preoperatori immediat i transoperatori
  Andrea González. Infermera Anestesia. Anestalia. Hospital Quirón.Teknon
 • Infermera de la unitat de crítics quirúrgics/URPA
  Maria Serratosa. Infermera Unitat de Reanimació quirúrgica. Hospital del Mar
17.50 - 18.50 Defensa dels millors pòsters
18.50 - 19.50 Taula rodona: Eines per un procés quirúrgic segur
Modera:
Montse Sitges Carreño. Coordinadora d'infermeria del Procés Quirúrgic, Esterilització i Unitat de Reanimació Quirúrgica. PSMAR
 • Briefing prequirúrgic
  Anna Martinez. Infermera Quirúrgica. Hospital del Mar
  Rosa Elias. Infermera Quirúrgica. Hospital del Mar
 • Debriefing de l’equip quirúrgic
  Montse Cayuela. Infermera de Reanimació i terapia de Dolor. Hospital Municipal de Badalona
 • Experiència de l’equip de la unitat de crítics quirúrgics amb el checklist
  Àgata Ferré i Laura Chiesa. Infermeres Unitat Reanimació Quirúrgica. Hospital del Mar
Divendres, 5 de novembre
16.00 - 16.50 Comunicacions
16.50 - 16.55 Descans
16.55 - 17.55 Taula rodona: Cuidar al que cuida
Modera:
Carme Carrión. Cap Àrea Quirúrgica i RUMED Hospital Municipal de Badalona. Badalona Serveis Assistencials
 • Com liderar a un equip infermer sotmès a pressió
  Nèstor Espinach. Coordinador de Salut Mental i Adiccions. Hospital Municipal de Badalona. Badalona Serveis Assistencials
 • Com a infermera, què voldria dels meus gestors a nivell emocional ?
  Jésica López Ruiz. Infermera, Bloc Quirúrgic. Hospital del Mar, Barcelona
 • La gestió infermera en temps de pandèmia
  Esperanza Herranz. Infermera d’Anestèsia. Hospital del Mar, Barcelonar
17.55 - 18.00 Descans
18.10 - 18.50 Clausura conjunta
18.10 - 18.30 Competències de la infermera d'anestèsia a Catalunya
Sra. Montserrat Sanclemente. Coordinadora del Master en Infermeria aplicada a l’ Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Escola Superior d'infermeria del Mar
18.30 - 18.50 “El equipo de anestesia:beneficios y barreras”
Prof. Carmen Gomar. Catedrática de Anestesiología y Reanimación Universidad de Barcelona. Directora de la Cátedra de Simulación de UVic-Universidad Central de Cataluña
19.00 - 20.00 Simulació online en anestèsia
Modera:
Esperanza Herranz. Infermera d’Anestèsia. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar
Organitza:
Equip Simulació Escola Superior d’Infermeria del Mar. Parc de Salut Mar


Comunicacions

Normes generals

 • La data límit per enviar les comunicacions per a la jornada és l' 1 d'octubre.
 • Només s'acceptaran els resums enviats a través del formulari de la pàgina web.
 • Els autors podran escollir la preferència de presentació del seu treball (comunicació o pòster), però el Comitè Científic serà qui decidirà el format de la presentació.
 • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà superar les 250 paraules.
 • El primer signant serà el responsable de la presentació del treball científic i haurà d'estar inscrit a la jornada.
 • Per al bon desenvolupament de l'activitat científica, és indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats.
 • No s'admetran resums enviats per fax. Només s'admetran els treballs rebuts per correu electrònic a través del formulari de la pàgina web. És fonamental que empleneu tots els camps indicats en el formulari de presentació de treballs.
 • Per poder presentar una comunicació és necessari, com a mínim, la inscripció del primer signant.

Secretaria tècnica

Acto Serveis
TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.
Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
T +34 937 552 382
scartd@actoserveis.com