Manual per fer auto gravació amb ZOOM

Consells previs

Si volem fer la auto gravació de la nostre presentació PowerPoint o PDF incloent la nostre càmera i la nostre veu amb zoom és important que:

  • La nostre presentació PPT sigui quadrada (4:3) , NO panoràmica (16:9):

*Nota: si el monitor del nostre ordinador és dels antics i té aspecte quadrat (4:3) la PPT ens ocuparà tota la pantalla i no ens servirà. Recomanem utilitzar un monitor panoràmic o contactar amb la secretaria tècnica per solventar-ho.

Per canviar el format de presentació a 4:3 anem “diseño” > Tamaño de diapositiva i aquí seleccionem la opció ESTANDAR 4:3 o Presentación en pantalla 4:3

Abans de començar amb la gravació completa de la nostre presentació, recomanem enregistrar 10 segons de presentació amb zoom i reproduir el vídeo resultant per tal de comprovar que:

  • La nostre veu s’escolta correctament
  • La nostre imatge webcam es veu correctament i estem al centre del plano de càmera
  • Que la nostre webcam no tapi el contingut de les nostres diapositives. És important que això no passi per tal de no perdre contingut

* Podem veure que a l’exemple de l’esquerra la webcam tapa part del contingut, en canvi a l’exemple de la dreta veiem que al tenir una presentació configurada en 4:3 la nostre webcam no tapa res de contingut. Hem de tenir el nostre vídeo resultant com l’exemple de la Dreta (que la webcam no tapi el nostre diapositiva)

Com fer l’autogravació amb zoom

Iniciï una reunió, obri la seva presentación en PowerPoint i activi el botó compartir pantalla per a que la presentació es vegi juntament amb la seva imatge. Desplaci la seva imatge a un punt de la pantalla on no tapi el contingut de la seva presentació en PowerPoint. Premi gravar realitzant la seva explicació de cada una de les diapositives. Un cop finalitzada la gravació, es guardarà en el seu ordinador com a format Mp4. Si teniu dubtes podeu seguir aquest tutorial