Presentació

Els darrers anys hem vist cada vegada més, com la cirurgia convencional amb ingrés ha anat donant pas a la forma ambulatòria.

Ara assistim a un altre gran canvi, el desenvolupament del concepte de les cures quirúrgiques coordinades. Anem passant de la clàssica “atenció en paral·lel” a una atenció que tingui com a eix al pacient i integri les diferents especialitats. Vetllarem per la persona durant tot el procés, anirem cap a una atenció integrada, proactiva, amb la finalitat d’optimitzar el perioperatori del pacient.

Entre tots els implicats preparem al pacient davant de l’agressió anestèsic -quirúrgica que ha d’afrontar, l’atenem durant el procés agut i procurem que retorni aviat i amb la millor qualitat de vida possible, de nou al seu entorn.

Es tracta de posar al pacient al centre del procés, i per això cal el treball en equip de tots els professionals implicats.

Aquesta reconversió no es senzilla, cal canviar molts hàbits i adquirir una nova visió que sens dubte posa en evidència l’important rol dels anestesiòlegs en tot el procés perioperatori. De nosaltres, de la nostra visió de futur i del nostre esforç depèn que la “optimització global perioperatòria” (el lema del Congrés SCARDT 2016) sigui una realitat ben aviat al nostre entorn.

Astrid Álvarez i Noemí Pou
Jordi Guitart
Neus Fàbregas
“Hospitals de l'Esquerra de l'Eixample”

Dates claus

 • 15 de setembre 2016
  Canvi de quota d'inscripció
 • 23 de setembre 2016
  Nova data límit de presentació de comunicacions del congrés

Informació general

Comité organitzador

Seu

Auditori AXA
Av. Diagonal, 547
08029 Barcelona

Secretaria técnica


C/ Bonaire, 7. 08301 Mataró (Barcelona). Tel. 34-937 552 382 / Fax. 34-937 552 383
C/e: scartd@actoserveis.com / www.congresscartd.org

Quotes

Fins al 14/09/14 A partir del 15/09/14
Socis SCARTD 350,00 € 375,00 €
No socis 400,00 € 425,00 €
Residents socis 135,00 € 135,00 €
Residents 200,00 € 250,00 €
Socis ASEEDAR-TD * / ACIARTD 135,00 € 185,00 €
Diplomats d'infermeria * 175,00 € 225,00 €
Estudiants d'infermeria * 65,00 € 65,00 €

* XIX Jornada d'Anestesiologia en Infermeria: 4 de novembre.

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web del congrés.

La inscripció al congrés inclou

 • Documentació del congrés
 • Cafès matí i tarda
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball
 • Coctel del congrés

Comunicacions

La data límit per enviar les comunicacions pel Congrés es el 15 de setembre.

L'enviament de resums s'haurà de fer a través del formulari en línia que trobareu al lloc web del Congrés (www.congresscartd.org).

Lliurament d'audiovisuals

Les ponències i comunicacions orals en format digital s'hauran de lliurar en el mostrador de la secretaria tècnica, com a mínim dues hores abans de l'inici de la sessió.

Certificats

A l'àrea privada podrà descarregar-se els següents documents:

 • Certificats d'assistència
 • Certificats de comunicacions i pòsters presentats

Forma de pagament de les inscripcions

El pagament es pot efectuar a través d'una transferència bancària a BBVA, a nom d'ACTO SERVEIS-SCARTD detallant el nom de la persona inscrita a la compte:

Núm. compte: 0182 3610 36 0201725823
IBAN: ES82 0182 3610 3602 0172 5823
SWIFT: BBVAESMMXXX

O bé amb un xec a favor de: ACTO GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L.

Cal enviar el justificant de pagament juntament amb la butlleta d'inscripció a la Secretaria Tècnica del congrés, ACTO SERVEIS amb el nom de la persona inscrita.

Cancel·lació d'inscripció

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Comitès

Comitè organitzador SCARTD 2016

Presidents:
Astrid Alvarez
Neus Fàbregas
Jordi Guitard

Xavier Borrat
Xavier Diaz
Reis Drudis
Mª Angels Gil de Bernabé
Nuria Isach
Antonio Montes
Pere Poch
Noemi Pou
Isabel Pons
Xavier Sala
Rosa Tarradell
Tomás Esteban

Comitè científic

Presidenta:
Rosa Villalonga

Cristobal Añez
Isabel Belda
Rosa Borras
Jordi Folch
Ruben Diaz
Fernando Escolano
Carme Colilles
Consuelo Congo
Carme Deiros
Ivan Gomez
Anna Gumà
Manuel Jimenez
Ricard Navarro
Sergi Sabate
Antonio Villalonga

Programa

Dijous, 3 de novembre 2016
15.00 – 16.00h Lliurament de la documentació
Auditori
16.00 – 16.30h Inauguració oficial
Auditori
16.30 – 17.00h Conferència Inaugural “Optimització dels pacients i ambulatorització de la cirurgia”
Auditori
Dr. Josep Mª Bausili. Hospital de Igualada, Igualada
17.00 – 18.15h Taula rodona 1: Optimització del procés perioperatori
Auditori
Moderadora: Dra. Carme Colilles. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
 • Experiència en pre-habilitació
  Dra. Julia Guillen. Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza
 • Genoll
  Dra. Marga Novellas. Hospital MútuaTerrassa, Terrassa
 • Pediatria
  Dr. Juan José Lázaro. Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona
17.00 – 18.15h Sessió de comunicacions i pòsters
Sala 2
17.00 – 18.15h Simposi “Com podem millorar el maneig del dolor agut postoperatori?”
Sala 1
Patrocinat per Grünenthal
Moderador: Dr. Antonio Montes. Hospital del Mar, Barcelona
 • El dolor agut postoperatori: un problema present en el dia a dia del nostres pacients
  Dr. Hermann Ribera. Hospital Son Espases, Palma Mallorca
 • On podem actuar per un maneig òptim d’aquest pacients?
  Dra. Lourdes Trillo. Hospital del Mar, Barcelona
 • Novetats: Cap a on anem en l’analgèsia postoperatòria?
  Dr. Antonio Ojeda. Hospital Clínic, Barcelona
18.15 – 18.45h Pausa-Cafè
18.45 – 20.00h Taula Rodona 2: Optimització del procés perioperatori
Auditori
Moderadores:
Dra. Astrid Àlvarez. Hospital Sagrat Cor, Barcelona
Dra. Noemí Pou. Hospital Sagrat Cor, Barcelona
 • Cirurgia de colon
  Dr. Daniel Neira. Hospital de Mataró, Mataró
 • Obesitat
  Dra. Mar Sendra. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Hemorroidectomia
  Dr. Josep Masdeu. Hospital Universitari de Sant Joan Despí Moisès Broggi
18.45 – 20.00h Seminari "Optimització global perioperatòria":
Prova pilot d'un model d'optimització preoperatoria

Sala 1
Moderador: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigvert, Barcelona
 • Implementació d'un programa de prehabilitació trimodal: del RCT a la pràctica assistèncial
  Dra. Graciela Martínez-Pallí. Hospital Clínic, Barcelona
 • Evaluació de la fragilidad del pacient quirúrgic
  Sr. David Capitán. Hospital Clínic, Barcelona
 • Personalització d’un programa de exercici: Perquè i com
  Sra. Elena Gimeno. Hospital Clínic, Barcelona
 • Intervenció nutricional en un programa de prehabilitació
  Sra. Betina Campero. Hospital Clínic de Barcelona
 • Estratègies per afrontar l'estrés davant d'una cirurgia
  Dra. Pilar Hurtado. Médica Salud Mental. Hospital Clínic, Barcelona
18.45 – 20.00h Sessió de comunicacions i pòsters
Sala 2
20.00 – 21.00h Assemblea de la SCARTD
Auditori
Divendres, 4 de novembre 2016
09.00 – 11.00h Taula Rodona 3: Actualitzacions de les Seccions de la SCARTD
Auditori

Algoritme via aèria (SEVA)
Moderadora: Dra. Rosa Villalonga. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • VAD prevista: Videolaringoscop o fibrobroncoscop?
  Dra. Eva Rivas. Hospital Clínic, Barcelona
 • VAD imprevista: Que fem amb el dispositiu supraglòtic?
  Dra. Núria Carbonell. Hospital Universitari Dexeus, Barcelona
 • No puc ventilar, no puc intubar. Que toca fer ara?
  Dr. Lluis Carrillo. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
 • Educar, com i per a què?
  Dra. Lourdes Parra. Consorci Sanitari Integral, Hospitalet del Llobregat
Protocols perioperatoris (SAP)
Moderadora: Dra. Pilar Sierra. Fundació Puigvert, Barcelona
 • Maneig perioperatori del pacient amb síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS)
  Dra. Raquel Bergé. Hospital Clínic, Barcelona
 • Escales de risc en la valoracio preoperatòria
  Dr. Jaume Canet. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Transferència perioperatòria de pacients
  Dra. Mercedes Rosas. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
09.00 – 11.00h Taller 1: Blocatges perioperatoris ecoguiats per a cirurgies del tòrax i abdomen
Sala 1
Moderador: Dr. Xavier Sala-Blanch. Hospital Clínic, Barcelona
 • Blocatge paravertebral toràcic i lumbar alt. (Mastectomies, toracotomies, hernia inguinal)
  Dra. Mar Monerris. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
  Dra. Laura Ruíz. Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona
 • Blocatge PEC i BRILMA. (Mastectomies, mastiplàsties)
  Dr. Juan Bernardo Schuitemaker. Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona
  Dr. Ivan Gomez. Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona
 • Blocatges TAP i quadrat lumbar. (Laparotomies, herniorrafies)
  Dra. Isabel Belda. Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona
  Dra. Nuria Sierra. Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona
09.00 – 11.00h Sessió de comunicacions i pòsters
Sala 2
11.00 – 11.30h Pausa-Cafè
11.30 – 13.00h Taula Rodona 4: "Aprendre simulant": Experiència a casa nostra
Auditori
Moderadora: Dra. Carmen Gomar. Hospital Clínic, Barcelona
 • Simulacions en maniquí
  Dr. Alejandro Romero. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
 • Simulacions en ordinador
  Dra. Montserrat Mayol. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • Experiència de la primera Jornada de formació continuada de la SCARDT
  Dra. Miriam De Nadal. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona
11.30 – 13.00h Taller 2: Via aèria difícil (SEVA)
Sala 1
Moderadora: Dra. Rosa Borras. Hospital Universitari Dexeus, Barcelona
Coordinador: Dr. Ricard Valero. Hospital Clínic, Barcelona
 • Dispositius supraglòtic de segona generació i fibrobroncoscop. En quin moment?
  Dra. Anna López. Hospital Clínic, Barcelona
  Dr. Jesús Carazo. Parc Salut del Mar, Barcelona
 • Que fem amb els videolaringocops? Quin em compro?
  Dr. Pere Vila. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
  Dr. Israel Otero. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • Cicrotiroidotomia quirúrgica i com trobo la membrana amb l'eco?
  Dr. Lluis Carrillo. Hospital Joan XXIII, Tarragona
  Dr. Cristobal Añez. Hospital Joan XXIII, Tarragona
11.30 – 13.00h Sessió de comunicacions i pòsters
Sala 2
13.00 – 14.15h Taula Rodona 5: Dolor crònic
Auditori
Moderador: Dr.Jordi Folch Ibáñez. Hospital Plató, Barcelona
 • Noves indicacions de la radiofreqüència en dolor crònic
  Dra. Consuelo Congo. Hospital Plató, Barcelona
 • Tècniques intervencionistes en dolor oncològic
  Dr. Miquel Casals. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • Aspectes legals de la utilització de fàrmacs "fora d'indicació"
  Dr. Josep López Garrido. Hospital General de Granollers
13.00 – 14.15h Taller 3: Qualitat/seguretat (SENSAR)
Sala 1
Moderador: Dr. Ricard Navarro. Hospital Clínic, Barcelona
 • Situacions crítiques perioperatòries
  "Ajudes cognitives" ("COGNITIVE AIDS")

  Dra.Estrella Terradillos. SENSAR. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
  Dr. Fernando Cassinello. SENSAR. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid
13.00 – 14.15h Sessió de comunicacions i pòsters
Sala 2
14.15 – 15.15h Dinar de treball
14.15 – 15.15h Lunch session “Oximetria cerebral amb Invos: aplicacions i casos clínics”
Auditori
Patrocinat per Medtronic
15.15 – 16.30h Taula Rodona 6: Ecografia funcional cardio-hemodinàmica
Auditori
Moderadora: Dra. Miriam de Nadal. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona
 • Perfusió
  Dr. Xavier Borrat. Hospital Clínic, Barcelona
 • Congestió
  Dr. Jordi Mercadal. Hospital Clínic, Barcelona
15.15 – 16.30h Taller 4: Ecogràfia al dolor crònic
Sala 1
Moderador: Dr. Jordi Guitart. Hospital Plató, Barcelona
 • Dolor lumbar: Bloqueig facetari i bloqueig ramo medial
  Gonalgia: Bloqueig nervis geniculats
  Bloqueig gangli estrellat

  Dr. Victor Mayoral. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
  Dr. Miquel Casals. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
  Dr. Albert Arman Riera. Hospital Plató, Barcelona
16.30 – 17.00h Pausa-Café
17.00 – 17.45h Taula Rodona 7: Aprendre dels errors
Auditori
Moderador: Dr. Cristobal Áñez. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
 • Analisi d'incidents i canvi de protocols
  Dra. Pinar De Santos. Hospital Clínic, Barcelona
  Dr. José Antonio Fernández. Hospital Sant Pau, Barcelona
17.00 – 17.45h Taller 5: Ecogràfia funcional
Sala 1
Moderador: Dr. Xavier Borrat. Hospital Clínic, Barcelona
 • Valoració de l'hipotensió de causa hemorràgica
  Dr. Xavier Borrat. Hospital Clínic, Barcelona
  Dr. Jordi Mercadal. Hospital Clínic, Barcelona
  Dr. Xavier Sala-Blanch. Hospital Clínic, Barcelona
17.45 – 18.15h Conferència de Cloenda: "Qualitat i seguretat en els pacients quirúrgics"
Auditori
Dra. Mónica Ballester. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
18.15 – 18.45h Lliurament de premis i presentació de millors comunicacions
Auditori
18.45h Cloenda
Auditori
Còctel del Congrés

Inscripcions

Quotes

Fins al 14/09/16 A partir del 15/09/16
Socis SCARTD 350,00 € 375,00 €
No socis 400,00 € 425,00 €
Residents socis 135,00 € 135,00 €
Residents 200,00 € 250,00 €
Socis ASEEDAR-TD * / ACIARTD 135,00 € 185,00 €
Diplomats d'infermeria * 175,00 € 225,00 €
Estudiants d'infermeria * 65,00 € 65,00 €

* XIX Jornada d'Anestesiologia en Infermeria: 4 de novembre.

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web del congrés.

La inscripció al congrés inclou

 • Documentació del congrés
 • Cafès matí i tarda
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball
 • Còctel del congrés

Forma de pagament de les inscripcions

El pagament es pot efectuar a través d'una transferència bancària a BBVA, a nom d'ACTO SERVEIS-SCARTD detallant el nom de la persona inscrita a la compte:

Núm. compte: 0182 3610 36 0201725823
IBAN: ES82 0182 3610 3602 0172 5823
SWIFT: BBVAESMMXXX

O bé amb un xec a favor de: ACTO GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L.

Cal enviar el justificant de pagament juntament amb la butlleta d'inscripció a la Secretaria Tècnica del congrés, ACTO SERVEIS amb el nom de la persona inscrita.

Cancel·lació d'inscripció

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Comunicacions

Normes generals

 • La nova data límit per enviar les comunicacions pel Congrés és el 23 de setembre.
 • Únicament s'acceptaran aquells abstracts enviats a través del formulari de la pàgina web.
 • Els autors podran escollir la preferencia de presentació del seu treball (comunicació o poster) pero el comitè cientific serà qui decidirà el format de presentació.
 • Els autors hauran de seleccionar entre les següents categories:
  • Jornada d´Infermeria
  • Congrés
   1. Anestesia loco-regional
   2. Anestesia obstètrica
   3. Anestesia pediàtrica
   4. Qualitat seguretat i medecina basada en la evidencia
   5. Cardiovascular i toràcica
   6. Anestesia ambulatòria
   7. Crítics
   8. Docència, formació, investigació
   9. Dolor agut i crònic
   10. Farmacologia
   11. Hemostàsia i medecina transfusional
   12. Neurociencias
   13. Reanimació cardiopulmonar i emergències
   14. Via aeria
 • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà sobrepassar de les 250 paraules.
 • El primer signant serà el responsable de la presentació de la presentació del treball científic i haurà d'estar inscrit a la jornada.
 • És indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats per al bon desenvolupament de l'activitat científica.
 • No s'admetran resums enviats per fax. Únicament s'admetran els treballs rebuts per e-mail a través delformulari de la pàgina web. És fonamental emplenar tots els camps indicats en el formulari de presentació de treballs.
 • Per poder presentar una comunicació és necessari, com a mínim, la inscripció del primer signant.

Col⋅laboradors

Per sol⋅licitar informació sobre les opcions de col⋅laboració disponibles, li preguem contacti amb la Secretaria Tecnica:

Secretaria tècnica
C/Bonaire, 7. 08301 Mataró (BCN)
Tel. (34) 93 755 23 82 ⋅ Fax. (34) 93 755 23 83
C/e: scartd2@actoserveis.com

3MCSL BehringEdwards
GrünenthalMedcomtechTemel

Jornada d'infermeria

Comitès

Presidencia

- Mª Teresa Peix Sagues

Comitè Organitzador

- Nuria Casanoves
- Olga Sánchez
- Hospital Transfronterer
- Montse Sanclemente

Comitè Científic

- Davinia Martínez FernándezPrograma

Divendres, 4 de novembre 2016
09.00 – 09:30h Inauguració Oficial
Sala Infermeria
09.30 – 10.15h Dolor
Sala Infermeria
10.15 – 11.00h Dolor crònic: Humanitzem les cures infermeres
Sala Infermeria
 • Rizolisis lumbar
  Sr. Xavier Vilajosana, Hospital Plató, Barcelona
 • Terapia Myfuness
  Sra. Ana Ferrer, Hospital Clínic. Barcelona
 • El bloqueig per radiofrequencia en pacients amb patologia de genoll
  Sra. Mª José Medina
11.00 – 11.30h Pausa-Cafè
11.30 – 13.30h Sessió de Comunicacions i pòsters
Sala Infermeria
13.00 – 14.00h Administració segura de la medicació
Sala Infermeria
14.00 – 16.00h Dinar de treball
16.00 – 16.30h Lliurament de premis
Sala Infermeria
16.30 – 17.45h Taller 1: Punció Vascular Ecoguiada
Sr. Alberto Villamor. Hospital Clínic, Barcelona
Sra. Elena Salas. Hospital Clínic, Barcelona

Taller 2: Terapies alternatives pel tractament del dolor
Sala Infermeria
Sra. Montserrat Espuña. Tècnic Superior en Medicina Tradicional Xinesa per la Universitat de Beijing. Infermera quirúrgica. Hospital Plató, Barcelona
Sra. Monica Vallejo. Infermera d’anestèsia i Màster Teràpies
17.45 – 18.15h Conferència de Cloenda: "Qualitat i seguretat en els pacients quirúrgics"
Auditori
Còctel del Congrés


Comunicacions

Normes generals

 • La data límit per enviar les comunicacions per la Jornada és el 15 de setembre.
 • Únicament s'acceptaran aquells abstracts enviats a través del formulari de la pàgina web.
 • Els autors podran escollir la preferencia de presentació del seu treball (comunicació o poster) pero el comitè cientific serà qui decidirà el format de presentació.
 • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà sobrepassar de les 250 paraules.
 • El primer signant serà el responsable de la presentació de la presentació del treball científic i haurà d'estar inscrit a la jornada.
 • És indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats per al bon desenvolupament de l'activitat científica.
 • No s'admetran resums enviats per fax. Únicament s'admetran els treballs rebuts per e-mail a través delformulari de la pàgina web. És fonamental emplenar tots els camps indicats en el formulari de presentació de treballs.
 • Per poder presentar una comunicació és necessari, com a mínim, la inscripció del primer signant.