Presentació

MONITORATGE DEL PACIENT CRÍTIC

El coneixement i la correcta interpretació del monitoratge en el pacient crític és fonamental per la presa de les decisions adequades en el maneig d'aquest tipus de pacient.

El contingut de la 3a Jornada SCARTD que es presenta, persegueix acostar els coneixements pràctics sobre el pacient crític als professionals que estan implicats en el seu procés assistencial.

El programa d'enguany s'estructura en 4 sessions teòrico-pràctiques i una cinquena de simulació, en paral·lel, que anirà funcionant durant tota la jornada.

La primer sessió abordarà el monitoratge de la profunditat anestèsica i analgèsica amb l'objectiu d'assolir els nivells òptims d'hipnosi i analgèsia.

La segona sessió tractarà sobre les diferents tecnologies de monitoratge hemodinàmic per tal d'actuar i assegurar la correcta perfusió tissular.

La tercera sessió, de neuro-monitoratge cerebral, perseguirà conèixer les tècniques que ens informin sobre el flux sanguini i el metabolisme cerebral.

La quarta es dedicarà a les tècniques de control i tractament del pacient amb hemorràgia greu.

Paral·lelament hi haurà una cinquena sessiò teòrico-pràctica de simulació en el pacient politraumatitzat que es realitzarà durant tot el dia.

Informació general

Seu

FACULTAT DE MEDICINA CAMPUS CLÍNIC
Universitat de Barcelona
C/ Casanova, 143
08036 Barcelona

Ubicació d’Espais

Plano general Plano 1

Secretaria tècnica

ActoServeis

C/ Bonaire, 7. 08301 Mataró (Barcelona). Tel. 34-937 552 382
E-mail: scartd@actoserveis.com

Quotes

(Places limitades)

Fins al 16/09/19 A partir del 16/09/19
Socis SCARTD 250 € 270 €
No socis 300 € 320 €
Residents socis 100 € 120 €
Residents 150 € 170 €

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s’hauran de fer en línia a través de la pàgina web de la jornada

La inscripció a la jornada inclou

 • Documentació de la jornada
 • Cafès matí i tarda
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball

Cancel·lació d'inscripció i allotjament

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Crèdits de Formació Continuada

Reconegut d’interès sanitari per la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 9002S/206/2019

Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 1,1 crèdits
Expedient núm: 09/025843-MD

Comitè Organitzador

Rosa Mª Villalonga Vadell
Xavier Sala Blanch
Jaume Roigé Solé
Xavier Garcia Eroles
Carles Morros Viñoles
Ricard Valero Castell
Marc Bausili Ribera
Ana Pedregosa Sanz
Gerard Sergi Angeles

Programa

08:45-09:15

LLiurament de documentació

09:15-09:45

Conferència inaugural: Medicina Intensiva a debate en Europa. ¿Área de capacitación o especialidad primaria?
Sala d'actes Farreras Valentí . Hospital Clínic. 3ª Planta

Dr. Fernando Escolano. Cap de Servei d’Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor. Hospital del Mar (Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)

09:45-11:30

Sessions teòrico-pràctiques
Facultat de medicina. Nivell 0

11:45-13:30

Sessions teòrico-pràctiques
Facultat de medicina. Nivell 0

13:30-14:15

Dinar de treball

14:15-16:00

Sessions teòrico-pràctiques
Facultat de medicina. Nivell 0

16:15-18:00

Sessions teòrico-pràctiques
Facultat de medicina. Nivell 0

18:15-18:45

Conferència de clausura: Parlem del futur de les cures crítiques postquirúrgiques i de la nostra especialitat
Facultat de Medicina. Nivell 2

Dr. Enrique Moret. Cap de Servei d’Anestesiologia i reanimació. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

19:15-20:15

Assemblea SCARTD
Facultat de Medicina. Aula Magna. Nivell 2

20:15-21:15

Cocktail

SESSIONS TEÒRICO-PRÀCTIQUES


SESSIÓ 1
Monitoratge de la nocicepció intraoperatòria
Coordinadors:
Dra. Anna Abad. Servei d’Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Dr. Joan Fernández. Servei d’Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor. Hospital del Mar (Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)

 • Situació actual
  Importància de la monitorització de l’analgèsia intraoperatòria. Què monitoritzem i com ho fem. Anestèsia basada en l’analgèsia
 • Casos pràctics
  · Video - cas clínic monitor Algiscan
  · Video - cas clínic monitor ANI
  · Video - cas clínic monitor NOL
  · Video - cas clínic monitor qNOX

SESSIÓ 2
Hemodinàmica. Eco transesofàgic, transtoràcic, control hemodinàmic
Coordinadors:
Dr. Fernando Clau. Servei d’Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Dra. Mª Luz Maestre. Servei d’Anestesiologia. Hospital Sant Pau. Barcelona

 • Monitoratge hemodinàmic amb ultrasons
 • Taules d'actualització en ultrasons
  · Taula 1. Valoració automàtica de la vena cava inferior, VTI i CC.
  · Taula 2. Valoració de la funció sistòlica per intel·ligència artificial.
  · Taula 3. Valoració hemodinàmica a distància. Tele-ecocardiografia.
  · Taula 4. Valoració automàtica de líquid pulmonar. Línies B.
  · Taula 5. Formació en ultrasons. Simulació i ScanTrainer. Heartworks.
 • Casos clínics

SESSIÓ 3
Monitoratge cerebral
Coordinadors:
Dr. Enrique Carrero. Servei d'anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Clínic de Barcelona
Dra. Eva Massó. Servei d’Anestesiologia i reanimació. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

 • Casos pràctics
  · Doppler transcranial. Dr. Javier Tercero
  · Potencials evocats. Dra. Alícia Martínez Piñeiro i Dra. Ana Isabel Tercero
  · Bispectral Index bilateral. Dr. Fernando Iturri
  · Saturació regional d’oxigen (SrO2) - Software ICM+. Dr. Nicolas de Riva i Dr. Enrique Carrero
  · Microdiàlisi cerebral. Sr. Christian Heering
  · Pressió intracraneal (PIC) - Pressió tissular d’oxigen. Dr Ramon Adalia, Dr. Francisco Ramón Martínez i Sr. Eugeni Sanz

SESSIÓ 4
Coagulació i hemostàsia
Coordinadors:
Dra. Misericòrdia Basora. Servei d'anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Clínic de Barcelona
Dra. Mª José Colomina. Anestesiologia i Reanimació. Hospital Universitari de Bellvitge

 • Tècniques de control i tractament del pacient amb hemorràgia greu
  · Importància del monitoratge de la coagulació. Dra. C. Basora i Dra. MJ. Colomina
  · Què monitoritzem i com ho fem. Dra. C. Basora i Dra. MJ. Colomina
 • Casos pràctics
  · Model dilucional - pacient traumàtic. Dra. Antonia Bonet
  · Model Fibrinòlisi - hemorràgia massiva. Dra. Marta Barquero
  · Model hepatopatia – hipercoagulació. Dra. Anabel Blasi
  · Model pacient antiacoagulat / antiagregat. Dra. Pilar Sierra
  · Monitoratge ACOS/antiagregants. Dra. Pilar Sierra

SESSIÓ TEÒRICO-PRÀCTICA DE SIMULACIÓ
Pacient politraumatitzat
Coordinadors:
Dra. Núria Alegret. Servei d’Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell
Dra. Beatriz Tena. Servei d'anestesiologia, reanimació i tractament del dolor. Hospital Clínic de Barcelona

Inscripcions

(Places limitades)

Quotes

Fins al 16/09/19 A partir del 16/09/19
Socis SCARTD 250 € 270 €
No socis 300 € 320 €
Residents socis 100 € 120 €
Residents 150 € 170 €

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s’hauran de fer en línia a través de la pàgina web de la jornada

La inscripció a la jornada inclou

 • Documentació de la jornada
 • Cafès matí
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball

Cancel·lació d'inscripció i allotjament

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Col⋅laboradors

Per sol⋅licitar informació sobre les opcions de col⋅laboració disponibles, li preguem contacti amb la Secretaria Tecnica:

Secretaria tècnica
Acto Serveis
C/Bonaire, 7. 08301 Mataró (BCN)
Tel. (34) 93 755 23 82
C/e: scartd@actoserveis.com

CSL BehringMdoloris Medical SystemMedtronic