2a Jornada de la SCARTD

La inscripció als Tallers s'ha tancat.

Preguem contacti amb la Secretaria Tècnica. Tel: 93.755 2382