Presentació

Benvolguts companys,

El mes de novembre passat, durant l’assemblea del XII Congrés de la SCARTD, es va decidir que el congrés, que fins aleshores se celebrava anualment, passés a ser biennal. Seguidament, va ser aprovada la proposta d’organitzar una jornada de formació continuada l’any que no se celebri congrés, per tal de no interrompre les nostres activitats i seguir fidels a la tradició formativa de la SCARTD. L’objectiu d’aquestes jornades seria tractar a fons temes d’interès general per als anestesiòlegs en la seva pràctica clínica diària.

Així, doncs, i seguint la proposta, hem treballat per anar dissenyant la que serà la primera jornada de formació, que esperem que marqui un camí dins de les activitats de la nostra Societat en els anys alterns al congrés. Aquesta jornada l’hem volgut dedicar a un tema que creiem que en aquests moments és d’absoluta actualitat: l’ecografia aplicada a l’àmbit de l’anestesiologia, la reanimació i el tractament del dolor.

Tots sabem que, en els últims anys, l’ecografia ha representat un salt qualitatiu en la pràctica clínica diària. S’ha incorporat a l’activitat habitual de molts centres hospitalaris, i moltes de les tasques que desenvolupem no es podrien concebre sense utilitzar-la. És per això que després d’uns quants anys de la seva implantació ens plantegem quin lloc ocupa i quins límits té dins de les diferents àrees que conformen la nostra especialitat.

Esperem que aquesta jornada compleixi totes les expectatives i il·lusions que s’hi han abocat des del comitè organitzador, i que el propòsit que es va plantejar des del moment que es va decidir dur-la a terme respongui a l’esforç i l’entusiasme que s’hi han dedicat.

Esperant que sigui un èxit tant d’assistència com d’interès per als que decidiu anar-hi, aprofito l’ocasió per enviar-vos una salutació cordial des de la presidència de la SCARTD.

Dra. M. Àngels Gil de Bernabé

Presidenta de la SCARTD

Informació general

Seu

Hotel Alimara
Berruguete, 126
Barcelona 08035
www.alimarahotel.com

Com arribar?Metro: Línia verda L3 - Mundet (direcció a Trinitat Nova)
Bus accés: 10 - 27 - 60 - 73 - 76 - B16 - B19 - N4
Via d'accés: B20 Carretera - Ronda de Dalt Sortides 4 i 5


Secretaria tècnica


C/ Bonaire, 7. 08301 Mataró (Barcelona). Tel. 34-937 552 382 / Fax. 34-937 552 383
C/e: scartd@actoserveis.com / www.congresscartd.org/jornada/

Quotes

Fins al 14/09/15 A partir del 15/09/15
Socis SCARTD 250 € 270 €
No socis 300 € 320 €
Residents socis 100 € 120 €
Residents 150 € 170 €
Ticket Sopar SCARTD 10,00 €
 • Assistència mitja jornada (matí o tarda): reducció del 50% sobre la quota d’inscripció.

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web de la jornada.

La inscripció a la jornada inclou

 • Documentació de la jornada
 • Cafès matí i tarda
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball (si l’assistència és a la jornada completa)

Sopar de la Jornada

El sopar del SCARTD se celebrarà el divendres 6 de novembre a les 21.30 a la mateixa seu de la Jornada. Al finalitzar el sopar es lliuraran el premis de la Societat.

Els tickets pel sopar es podran comprar a través del formulari on-line d'inscripció.

Data límit per comprar tickets pel sopar 30 d'octubre. No es podran comprar els tickets durant la Jornada.

Forma de pagament de les inscripcions

El pagament es pot efectuar amb targeta en el moment de inscriure's en el formulari on-line o bé fer una transferència bancària a CAIXA CATALUNYA, a nom d'ACTO SERVEIS-SCARTD detallant el nom de la persona inscrita al compte:

Núm. compte: 2013 0311 49 0200656493
IBAN: ES10 2013 0311 49 0200656493
SWIFT: CESCESBBXXX

Cal enviar el justificant de pagament juntament amb la butlleta d'inscripció a la Secretaria Tècnica de la jornada, ACTO SERVEIS amb el nom de la persona inscrita.

Cancel·lació d'inscripció i allotjament

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Comitè organitzador

Rosa Borras
Carme Colillles
Carme Deiros
Xavier Diaz
Ruben Diaz
Reis Drudis
Mª Angels Gil de Bernabé
Sergi Sabaté
Xavier Sala
Rosa Villalonga

Programa

09:00 – 09:10

PRESENTACIÓ

09:10 – 09:30

Sessió inaugural: «L’ecògraf, una eina enganyosa»
Dr. Xavier Sala (Hospital Clínic)

SALA 1, MATÍ – Track de reanimació

09:30 – 11:30

Taula 1: «Maneig de l’estat hemodinàmic del pacient crític»

Moderadora:

Dra. Fina Galan (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

Ponents:

Dr. Jordi Mercadal (Hospital Clínic)
Paper de l’ecografia en el maneig hemodinàmic del pacient crític

 

Dra. Miriam de Nadal (Hospital Vall d’Hebron)
Paper de la monitorització hemodinàmica mínimament invasiva

11:30 – 12:00

CAFÈ

12:00 – 14:00

Taula 2: «És útil l'eco-FAST en el maneig del pacient politraumàtic?»

Moderador:

Dr. Alfons Biarnés (Hospital Vall d’Hebron)

Ponents:

Dr. Iván Lavado (ASEPEYO)
L’eco-FAST és una bona eina en el maneig i el diagnòstic inicial del pacient politraumàtic

 

Dr. José Mª Soto (Cap Territorial Metropolitana Sud del SEM. S. Anestesiologia i Crítics Hospital d'Igualada)
L’eco-FAST retarda les actuacions en el pacient politraumàtic?

SALA 2, MATÍ – Track d’anestèsia

9:30 – 11:30

Taula 1: «Anestèsia/analgèsia en cirurgia protèsica major (maluc i genoll)»

Moderador:

Dr. Gerard Sánchez-Etayo (Hospital Clínic)

Ponents:

Dr. Genaro Manero (Corporació Sanitària Parc Taulí)
Blocatges trunculars per a l’anestèsia i l’analgèsia en cirurgia protèsica major

 

Dra. Marga Novellas (Hospital Universitari MútuaTerrassa)
La LIA dintre de l'analgèsia multimodal en Programes Fast-track

11:30 – 12:00

CAFÈ

12:00 – 14:00

Taula 2: «Cirurgia de mama»

Moderador:

Dr. Josep Masdeu (Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)

Ponents:

Dr. Josep Genís (Hospital d’Igualada)
Paper del PEC en la cirurgia tumoral de la mama

 

Dra. Natalia Montero (Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)
El blocatge paravertebral és la millor alternativa en la cirurgia tumoral de la mama

14:00 – 15:30

DINAR DE TREBALL

SALA 1, TARDA – Track de dolor

15:30 – 17:30

Taula 1: «Dolor lumbar: algorisme de maneig en la unitat del dolor»

Moderador:

Dr. Antonio Montero (Hospital Universitari Arnau de Vilanova)

Ponents:

Dr. Tomàs Domingo (Hospital Universitari de Bellvitge)
L’ecografia ha modificat els algorismes de maneig del dolor lumbar?

 

Dra. Elena Català (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
La radiologia continua sent el mètode diagnòstic principal en el maneig intervencionista del raquis?

17:30 – 17:45

CAFÈ

17:45 – 19:45

Taula 2: «Dolor crònic postoperatori. Mecanismes preventius»

Moderador:

Dr. Antonio Montes (Parc Salut Mar)

Ponents:

Dr. Xavier Sala (Hospital Clínic)
El millor mecanisme preventiu és el blocatge perioperatori

 

Dr. Fco. Javier Medel (Hospital Vall d’Hebrón)
El millor mecanisme preventiu és el tractament mèdic perioperatori (Pregabalina, etc.)

SALA 2, TARDA – Track d’anestèsia

15:30 – 17:30

Taula 1: «TAP i tractament del dolor postcesària»

Moderador:

Dr. Ferran Manen (Hospital Sant Joan de Déu)

Ponents:

Dra. Laura Judith Martínez (Hospital de Mollet)
El TAP és una tècnica analgèsica efectiva en el tractament del dolor postoperatori de les cesàries?

 

Dra. Mireia Raynard (Hospital Universitari Dexeus)
El TAP no aporta benefici a l’analgèsia postoperatòria de la cesària

17:30 – 17:45

CAFÈ

17:45 – 19:45

Taula 2: «Cirurgia d’hallux valgus»

Moderador:

Dr. Carles Morros (Clínica Diagonal)

Ponents:

Dra. Anna Costa (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta)
L’anestèsia espinal és una opció millor que l’anestèsia general?

 

Dr. Ferran Fito (Hospital Sant Rafael)
Els blocatges perifèrics han desplaçat l’anestèsia espinal en la cirurgia d’hallux valgus

20:00

Assemblea de la SCARTD

21:00

Sopar de la SCARTD

Esquema horari

Sala 1

Sala 2

9:00 – 9:10

PRESENTACIÓ

9:10 – 9:30

Sessió inaugural: «L’ecògraf, una eina enganyosa»

9:30 – 11:30

TRACK DE REANIMACIÓ

TRACK D'ANESTÈSIA

Taula 1: «Maneig de l’estat hemodinamic del pacient crític»

Taula 1: «Anestesia/analgèsia en cirurgia protesica major (maluc i genoll)»

11.30 – 12:00

Cafè

12:00 – 14:00

Taula 2: «És útil l'eco-FAST en el maneig del pacient politraumàtic?»

Taula 2: «Cirurgia de mama»

14:00-15:30

Dinar de treball

15:30 – 17:30

TRACK DE DOLOR

TRACK D'ANESTÈSIA

Taula 1: «Dolor lumbar: algorisme de maneig en la unitat del dolor»

Taula 1: «TAP i tractament del dolor postcesaria»

17.30 – 17:45

Cafè

17:45 – 19:45

Taula 2: «Dolor cronic postoperatori. Mecanismes preventius»

Taula 2: «Cirurgia d’hallux valgus»

20:00

Assemblea de la SCARTD

21:00

Sopar de la SCARTD

Inscripcions

(Places limitades)

Quotes

Fins al 14/09/15 A partir del 15/09/15
Socis SCARTD 250 € 270 €
No socis 300 € 320 €
Residents socis 100 € 120 €
Residents 150 € 170 €
Ticket Sopar SCARTD 10,00 €
 • Assistència mitja jornada (matí o tarda): reducció del 50%  sobre la quota d’inscripció.

IVA inclòs. La inscripció serà vàlida si s'ha rebut el pagament corresponent.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de la pàgina web de la jornada.

La inscripció a la jornada inclou

 • Documentació de la jornada
 • Cafès matí i tarda
 • Certificat d'assistència
 • Dinar de treball (si l’assistència és a la jornada completa)

Sopar de la Jornada

El sopar del SCARTD se celebrarà el divendres 6 de novembre a les 21.30 a la mateixa seu de la Jornada. Al finalitzar el sopar es lliuraran el premis de la Societat.

Els tickets pel sopar es podran comprar a través del formulari on-line d'inscripció.

Data límit per comprar tickets pel sopar 30 d'octubre. No es podran comprar els tickets durant la Jornada.

Forma de pagament de les inscripcions

El pagament es pot efectuar amb targeta en el moment de inscriure's en el formulari on-line o bé fer una transferència bancària a CAIXA CATALUNYA, a nom d'ACTO SERVEIS-SCARTD detallant el nom de la persona inscrita al compte:

Núm. compte: 2013 0311 49 0200656493
IBAN: ES10 2013 0311 49 0200656493
SWIFT: CESCESBBXXX

Cal enviar el justificant de pagament juntament amb la butlleta d'inscripció a la Secretaria Tècnica de la jornada, ACTO SERVEIS amb el nom de la persona inscrita.

Cancel·lació d'inscripció i allotjament

 • Si es fa abans de l'11 de setembre, hi haurà un 25% de penalització
 • Si es fa abans de l'11 d'octubre, hi haurà un 50% de penalització
 • Si es fa després de l'11 d'octubre, hi haurà un 100% de penalització

Col⋅laboradors

Per sol⋅licitar informació sobre les opcions de col⋅laboració disponibles, li preguem contacti amb la Secretaria Tecnica:

Secretaria tècnica
C/Bonaire, 7. 08301 Mataró (BCN)
Tel. (34) 93 755 23 82 ⋅ Fax. (34) 93 755 23 83
C/e: scartd2@actoserveis.com

AbbvieBraunDrager
EdwardsInibsaMindray
Medtronic - CovidenMSD
PhilipsSonositeTacklen
Temel